Część pisemna konkursu rozpocznie się o godz. 10 w salach warszawskiego EXPO. Egzamin potrwa 180 minut. Do konkursu przystąpi 218 osób. Tegoroczny limit miejsc wynosi 220. Wystarczy więc tylko podejść do rozwiązywania kazusów, by dostać się na aplikację w KSSiP.

I etap konkursu był rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. To konieczne, bo Krajowa Szkoła kształci osoby, które w przyszłości będą sędziami i prokuratorami. Niepokoi mnie zaś to, że od lat obserwuję obniżanie progu zdawalności na egzaminie. A to może rodzić przypuszczenie, że obniża się poziom kształcenia na wydziałach prawa – mówi sędzia Małgorzata Manowska, dyrektor KSSiP.

Część pisemna konkursu polega na rozwiązaniu trzech kazusów: z prawa publicznego, prywatnego i karnego. Komisja ma 30 dni na ogłoszenie wyników całego konkursu.