Sąd: Uchwała rady miasta musi być dokładna

Obowiązkiem rady miasta było takie sformułowanie postanowień programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, aby w sposób wyczerpujący wypełniły one zakres ustawowego upoważnienia.

Publikacja: 26.07.2023 10:47

Sąd: Uchwała rady miasta musi być dokładna

Foto: Adobe Stock

Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym orzekł nieważność uchwały rady miasta w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem wojewody organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, opracowując wieloletni program współpracy, jest zobowiązany uwzględnić wszystkie elementy kształtujące treść programu wskazane w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Według wojewody uchwalony przez radę miasta program był aktem niekompletnym, ponieważ nie określono w nim wysokości środków planowanych na jego realizację. W zakwestionowanej uchwale jest mowa tylko o tym, że wysokość środków finansowych zostanie określona w uchwale budżetowej. Rada miasta zaskarżyła rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt