Rafał Langda

Dofinansowanie dla samorządów na budowę i remont dróg

Gminy i powiaty mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości do 3 mln zł.

Opłaty za przymusowy parking określa rada powiatu

Starosta może wystąpić do sądu o przejęcie na własność powiatu odholowanego z drogi pojazdu, ale musi o tym w odpowiednim terminie zawiadomić właściciela auta.

Organizacje pozarządowe ujawnią wykorzystanie publicznych pieniędzy

Organizacje pozarządowe wykorzystujące w swojej działalności pieniądze publiczne muszą się liczyć z koniecznością ujawnienia informacji o sposobie wykorzystania tych funduszy.

Obowiązki zarządcy przy remoncie drogi

Zarządca drogi jest zobowiązany wydać zezwolenia na lokalizację telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej w pasie drogowym poza terenem zabudowy, jeżeli na danym odcinku nie ma takich kanałów.

Kiedy urząd może korzystać z elektronicznej drogi kontaktu z petentem

Otrzymywanie pism urzędowych drogą elektroniczną możliwe jest na żądanie osoby tym zainteresowanej lub po wyrażeniu przez nią zgody na taką formę komunikowania się z urzędem.

Informatyzacja: można dofinansować miejsca aktywności cyfrowej

Gminy miejskie i powiaty mogą liczyć na dofinansowanie wyposażenia miejsc, które ułatwią obywatelom dostęp do usług świadczonych przez urzędy publiczne w sieci.

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów - nowe zasady

Kary administracyjne za wycinkę drzew bez zezwolenia zostały obniżone. Zmieniły się też stawki opłat za wycięcie drzew za zgodą wójta.

Kto decyduje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej

O skierowaniu do domu opieki społecznej decyduje organ gminy. Koszty utrzymania w takim domu o zasięgu gminnym określa wójt, a o zasięgu powiatowym – starosta.

Kto decyduje o wysokości opłat za wodę

Taryfę za wodę przygotowuje przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Ale żeby zaczęła ona obowiązywać, musi ją zatwierdzić uchwałą rada gminy.

Skąd uzyskać pomoc na budowę lokali mieszkalnych

Gminy mogą liczyć na finansowe wsparcie przy tworzeniu lokali mieszkalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. To ostatni moment na przygotowanie dokumentów. We wrześniu rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji.