Moment obowiązywania uchwały musi być precyzyjny

Data wejścia w życia uchwały nie może budzić wątpliwości czy też wprowadzać w błąd.

Publikacja: 14.06.2023 14:40

Moment obowiązywania uchwały musi być precyzyjny

Foto: Adobe Stock

Rada miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Publikacja uchwały miała miejsce w dzienniku urzędowym 22 marca 2016 r.

Uchwała została zaskarżona przez prokuratora w części obejmującej § 2 dotyczący daty wejścia jej w życie. Prokurator podniósł, że nie jest możliwe wskazanie dwóch dat wejścia w życie aktu prawnego jako całości. Akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny ogłosi termin dłuższy. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. W odpowiedzi na skargę rada miejska wniosła o uwzględnienie skargi w części poprzez stwierdzenie nieważności nie całej uchwały, lecz jedynie w § 2 zwrotu: „z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 r.”.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona