Fiskus potwierdza, że pracodawca nie musi obliczać przychodu uczestnikom integracyjnej wycieczki. I nie chce od nich podatku.

O interpretację wystąpiła szkoła będąca jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła jest zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Finansuje z niego m.in. wycieczki dla pracowników. Opłaca noclegi, wyżywienie, transport, bilety wstępu na różne wydarzenia. Udział w wyjazdach jest dobrowolny.