Zarząd powiatu podjął uchwałą w sprawie wyznaczenia nauczyciela zespołu szkół do zastępowania dyrektora szkoły. Nauczyciel B.M. miał zastępować dyrektora od 1 września 2021 r. do chwili powierzenia przez zarząd powiatu pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczonej przez zarząd osobie. Uchwałą zobowiązał B.M. do zwołania rady pedagogicznej w celu wydania opinii przez radę w sprawie zamiaru powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu. Uchwałę podjętą na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz.1082. ze zm.).