Jak badać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

W orzecznictwie nie jest kwestionowany pogląd, iż łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się bowiem rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia.

Publikacja: 28.12.2022 11:51

Jak badać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

Foto: Adobe Stock

Jednym z nowych, przewidzianych ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) rozwiązań, to oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp. Jest to dodatkowy, składany wyłącznie przez tzw. konsorcjum dokument, precyzujący podział zadań przy realizacji zamówienia pomiędzy jego członkami.

Wskazanie reguł

Pozostało 97% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości