Wojewódzki Sąd Administracyjny w trzech podobnych sprawach negatywnie ocenił postępowanie tamtejszego urzędu wojewódzkiego, przewlekle rozpatrującego wnioski cudzoziemców o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.

Wszystkie trzy wnioski zostały złożone w podobnych okolicznościach. Jeden z nich wpłynął do urzędu jeszcze pod koniec 2019, a dwa pozostałe w marcu i czerwcu 2021 r.