Zapisy w rejestrach mogą nie odpowiadać rzeczywistości

Wymóg ustalenia prawdy obiektywnej dają stronom postępowania administracyjnego istotne narzędzia i warto z nich korzystać.

Publikacja: 20.04.2022 10:40

Zapisy w rejestrach mogą nie odpowiadać rzeczywistości

Foto: Adobe Stock

Komentowany wyrok po raz kolejny wskazuje, że zasady prowadzenia postępowania określone w k.p.a. nie są jedynie pustymi zapisami. Zawierają bowiem konkretne wytyczne co do sposobu jego prowadzenia, a ich naruszenie często prowadzi do nieprawidłowości, które mają wpływ na wynik sprawy. Szczególnie istotna w tym zakresie jest zasada prawdy obiektywnej sformułowana w art. 7 k.p.a., w świetle której w toku postępowania organy administracji publicznej są zobowiązane do stania na straży praworządności, do podejmowania – z urzędu lub na wniosek stron – wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zasada ta, wraz z podniesioną przez NSA definicją dowodu, zgodnie z którą jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, wyznacza jasne przesłanki co do sposobu prowadzenia postępowania.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży