Sławomir Mikołajuk

Opłaci się zaskarżenie wykładni fiskusa, gdy ten zmieni podejście

Zmieniona interpretacja wydana po kontroli przez sąd administracyjny zapewnia większe bezpieczeństwo podatkowe niż „zwykła”.

Najem lokalu PRS a stawka VAT

Wynajem lokalu osobie fizycznej nie zawsze odbywa się z tą samą stawką VAT - podkreślają eksperci DLA Piper.

Zapisy w rejestrach mogą nie odpowiadać rzeczywistości

Wymóg ustalenia prawdy obiektywnej dają stronom postępowania administracyjnego istotne narzędzia i warto z nich korzystać.

Szkolenia dot. porad obywatelskich a podatek

Szkolący świadczących porady obywatelskie muszą pamiętać o fiskalnych konsekwencjach tej działalności.

Problem z przekazywaniem darowizn dla fundacji w bitcoinach

Nikt nie pośredniczy między fundacją a darczyńcą.