Szybsze zezwolenia w sprawie OZE na stałe

W przypadku instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła decyzja o wydaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie musiała zapaść w ciągu 45 dni.

Publikacja: 06.06.2024 04:30

Szybsze zezwolenia w sprawie OZE na stałe

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oprócz tego maksymalny czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej ustalono na 30 dni. Z kolei na wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji nie powinno się czekać dłużej niż dwa tygodnie.

Terminy te dotyczą instalacji OZE montowanych na budynkach i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci, a także remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy już istniejących instalacji OZE.

Czytaj więcej

Inwestycje w OZE będą droższe. To skutek noweli o planowaniu przestrzennym

Z kolei w zakresie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, jak też koncesji na magazynowanie energii elektrycznej, resort określił 30-dniowy termin na jej wydanie dla: montowanych na budynku instalacji OZE (powyżej 1 MW) lub magazynów energii o łącznej mocy większej niż 10 MW oraz dla pomp ciepła o mocy przekraczającej 5 MW.

Oprócz tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza wprowadzić na stałe do polskiego porządku prawnego skrócone terminy wydawania zezwoleń także w odniesieniu do pozostałych instalacji OZE. Obecnie regulacje służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie OZE wynikają z unijnego rozporządzenia nr 2022/2577, które miało obowiązywać do 30 czerwca. Mimo że ostatecznie ten termin wydłużono do połowy przyszłego roku, to zmiana spowoduje, że regulacje będą obowiązywać także po wygaśnięciu mocy przepisów wspólnotowych.

Projekt zakłada przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących prosumentów wirtualnych (czyli podmiotów, które nie mają możliwości instalacji urządzeń OZE na własnym terenie, bo np. mieszkają w bloku, lecz mogą nabyć udziały np. w farmach solarnych).

Projekt przewiduje też zmiany w przepisach dotyczących pomocy dla odbiorców energochłonnych. Chodzi o wprowadzenie dodatkowych obowiązków związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności (tzw. warunkowość) dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną (np. w postaci ulg przy zakupie energii elektrycznej). Ma to stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów cieplarnianych.

Zgodnie z projektem uprawnienie do ulg będzie powiązane z wdrożeniem zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu lub ograniczeniem śladu węglowego w ten sposób, aby co najmniej 30 proc. energii pochodziło z OZE, albo zainwestowaniem połowy przyznanej pomocy w projekty prowadzące do redukcji gazów cieplarnianych.

Etap legislacyjny: projekt trafił do konsultacji

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oprócz tego maksymalny czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej ustalono na 30 dni. Z kolei na wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji nie powinno się czekać dłużej niż dwa tygodnie.

Terminy te dotyczą instalacji OZE montowanych na budynkach i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci, a także remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy już istniejących instalacji OZE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja