Tytuł organizatora turystycznego tylko dla firm z rejestru

Rząd szuka sposobu na szarą strefę. Nazwą „organizator turystyki” będzie mogła się posługiwać się tylko firma wpisana do rejestru.

Publikacja: 18.04.2023 03:00

Tytuł organizatora turystycznego tylko dla firm z rejestru

Foto: Adobe Stock

Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru, nie będą mogli posługiwać się nazwą „organizator turystyki”. Nazwa ta zostanie objęta ochroną prawną. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Jak uzasadnia projektodawca – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zdarza się, że podmioty organizujące imprezy turystyczne funkcjonują bez wpisu do ewidencji organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a posługują się nazwą chronioną.

Posługiwanie się nazwą „organizator turystyki” wprowadza w błąd przyszłych konsumentów co do ochrony ich praw oraz bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizatorem turystyki jest przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego. Z wykupieniem imprezy turystycznej u organizatora turystyki łączy się szeroka ochrona. Turyści są chronieni na wypadek bankructwa organizatora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podróżny może też np. odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie, gdy wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na przebieg imprezy. Podróżny może żądać wówczas wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Czytaj więcej

Warto sprawdzić biuro podróży przed zakupem wycieczki

Eksperci nie widzą jednak większego sensu w objęciu ochroną prawną nazwy „organizator turystyki”. Pojęcie to zostało wprowadzone przez polskiego ustawodawcę.

– W dyrektywie 2015/2302, której ustawa stanowi implementację, mowa jest o „organizatorze”. Skoro też ustawodawca polski zdefiniował w ustawie pojęcie „organizator turystyki”, to już podlega ono pewnej ochronie. Jeśli podmiot nie prowadzi działalności wskazanej w przepisach, używanie przez niego tej nazwy może wprowadzać w błąd konsumenta – mówi dr Piotr Cybula, radca prawny. I dodaje, w ustawie brakuje innego rozwiązania, które jest wymagane przez unijne prawo. To obowiązek podawania w przypadku imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nieobjętych ustawą, że ustawa nie znajdzie do nich zastosowania. Informacje te – jak wskazano w preambule dyrektywy – powinny być dostępne publicznie, by przedsiębiorcy i podróżni byli prawidłowo informowani.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
prof. Hanna Zawistowska, Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną SGH

Objęcie ochroną prawną nazwy „organizator turystyki”  będzie miało wpływ na ochronę nabywców imprez, ale mniejszy, niż można byłoby się spodziewać. Zmiana  pozbawi możliwości używania tej nazwy przedsiębiorców, którzy nie uzyskali wpisu do rejestru „organizatorów turystyki…” prowadzonego przez marszałka województwa.

Z drugiej strony w obrocie powszechnie używana jest  nazwa „biuro podróży”, która ma szerszy zakres niż nazwa „organizator turystyki”. Biurem podróży jest nie tyko organizator turystyki, ale także agent turystyczny, podmiot organizujący jednodniowe wyjazdy bez noclegu itp. Konsumenci najczęściej nie mają świadomości różnic, jakie kryją się pod tymi nazwami. Nazwa, pod jaką dany podmiot prowadzi działalność, z reguły nie jest dla nich najważniejsza przy podejmowaniu decyzji o zakupie imprezy. 

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach