Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) spółka osobowa to spółka jawna, partnerska, komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Analizę oprę na przykładzie spółki jawnej.

Jak wynika z art. 22 § 1 KSH, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej.