Monika Jańczak

Jak amortyzować wspólny środek trwały

Gdy środek trwały jest współwłasnością kilku podmiotów, jego wartość początkową należy ustalić w szczególny sposób, co wpływa na wysokość dokonywanych przez podatnika odpisów amortyzacyjnych.

Jak opodatkować niepodzielone zyski przy przekształceniu spółki

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w jawną wartość niepodzielonych zysków w spółce przekształcanej jest przychodem z zysków kapitałowych. Określa się go na dzień przekształcenia, niezależnie od późniejszego rozdysponowania tych zysków.

Konkurs firmowy: jak opodatkować nagrody dla pracowników

Nie każda wygrana oznacza konieczność zapłaty podatku. Dużo zależy od tego, czy są to pieniądze, czy wygrane rzeczowe i o jakiej wartości, a także kto organizował konkurs i czy łączy nas z nim stosunek zatrudnienia.

Gdy wspólnik występuje ze spółki osobowej, trzeba się z nim rozliczyć

Jeśli partnerowi biznesowemu, np. w spółce jawnej, nie jest po drodze z resztą i nie chce już prowadzić wspólnie działalności gospodarczej, musi podjąć decyzję o wystąpieniu ze spółki. Wiążą się z nią określone konsekwencje.

Jak należy korygować przychody i koszty

Moment ujęcia faktury korygującej, zarówno pod względem przychodowym, jak i kosztowym, powinien być uzależniony od okoliczności faktycznych, których ta faktura dotyczy.

Fiskus nie ułatwia korzystania z ulgi IP Box

Wielu podatników ma wątpliwości, czy prowadzą działalność B+R i mogą skorzystać z preferencji. Kłopot sprawia także sposób prowadzenia ewidencji oraz praca zespołowa nad określonym prawem własności intelektualnej.

Gdzie opodatkować pracę świadczoną zdalnie

Przepisy podatkowe nie określają właściwej formy potwierdzenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Większość organów żąda certyfikatu rezydencji, ale niektórym wystarcza oświadczenie.

Opłatę wstępną rozlicza się w kosztach jednorazowo

Opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu. Stanowi koszt podatkowy w pełnej kwocie w dniu, w którym ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury.

Jak rozliczyć wynagrodzenie menedżera

Sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez członka zarządu zależy od tego na jakiej podstawie osoba ta wykonuje swoje obowiązki w spółce.

Czy zwrot dopłat byłym wspólnikom spółki jest opodatkowany

Organy podatkowe i sądy twierdzą, że zwrot dopłat dokonany po zbyciu udziałów przez wspólnika, który pierwotnie wniósł je do spółki kapitałowej, nie korzysta ze zwolnienia z PIT. WSA w Rzeszowie ostatnio orzekł jednak inaczej.