Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 maja 2022 r. (III FSK 557/21).

Podatnik, będący spółką akcyjną, jest właścicielem nieruchomości, na której znajdują się obiekty stacji paliw, w tym: pylon cenowo-reklamowy służący prezentacji paliw oferowanych na stacji oraz znaków towarowych, urządzenie reklamowo-informacyjne oraz metalowy stelaż zawierający logotypy przedsiębiorców współpracujących z podatnikiem. W związku z tym spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do wójta gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. We wniosku zadała następujące pytania: