Krzysztof Piwódzki

Estoński CIT także dla franczyzodawcy

Z samego istnienia stosunku franczyzy pomiędzy przedsiębiorcami nie można wnioskować, że są oni podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o estońskim CIT.

Nie ma przysporzenia, nie ma przychodu

Samo otrzymanie nagrody w postaci kuponów rabatowych uprawniających do zniżki, nawet jeżeli jest ona określona kwotowo, nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika.

Jak ustalić wartość transakcji na potrzeby dokumentacji TP

Określenie czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji realizowanych z danym podmiotem powiązanym wymaga zsumowania wartości transakcji jednego rodzaju i oceny czy ich wartość przekracza indywidualnie ustalony próg dokumentacyjny. Podobnie należy postąpić w przypadku innych zdarzeń jednego rodzaju z danym podmiotem powiązanym.

Wspólnik może zlecić zapłatę podatku dochodowego z konta spółki

Należy dopuścić sytuację, w której inna osoba wpłacająca podatek dokonuje tego ze środków powierzonych jej przez podatnika. Wykonuje ona wówczas czynność techniczną i działa jako wyręczyciel czy też posłaniec.

Szyldy bez treści promujących podlegają opłacie reklamowej

Od tablic oraz wszelkich urządzeń reklamowych zawierających w części lub nawet w całości treść wyłącznie informacyjną, bez komunikatów promujących działalność przedsiębiorcy, należy uiścić opłatę reklamową.

Oferowanie klientom zakupu na kredyt jest zwolnione z VAT

Czynności polegające na informowaniu potencjalnych nabywców o możliwości zawarcia umowy kredytowej oraz rekomendowaniu wyboru tego sposobu finansowania zakupu towarów oferowanych przez podatnika należy uznać za usługi pośrednictwa finansowego.

Zatrudnienie pracownika nie świadczy o powstaniu zakładu

Jeżeli pracownik węgierskiej spółki w Polsce nie wykonuje żadnych czynności, których efektem jest przeniesienie własności towarów należących do spółki, nie ma wpływu na treść umów zawieranych między spółką a nabywcami towarów, nie kształtuje i nie negocjuje tych umów, to nie można uznać, że doszło do powstania w Polsce stałej placówki spółki węgierskiej. Biuro tej spółki w Polsce powinno więc być uznane za mające wyłącznie charakter przygotowawczy i pomocniczy.