fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wartość zamówienia na zarządzanie PPK będzie ustalana na podstawie wynagrodzenia wykonawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
AdobeStock
1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Stosowanie tej ustawy do umów o zarządzanie PPK będzie zależeć od wartości zamówienia.

Zgodnie z art. 137 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „ustawa o PPK") podmioty zatrudniające będące jednostkami sektora finansów publicznych zostaną objęte tą ustawą od 1 stycznia 2021 r. Mają one obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

Do końca br. obowiązuje ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „stare PZP"), której – w myśl art. 4 pkt 4 tej ustawy – nie stosuje się do umów o zarządzanie PPK. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie jednak w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „nowe PZP"). W myśl art. 7 ust. 2a ustawy o PPK od tej daty do umów o zarządzanie PPK nie będzie stosować się nowego PZP tylko, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy (czyli 139 000 euro dla zamówień udzielanych przez instytucje administracji centralnej oraz 214 000 euro w przypadku zamó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA