fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Granice swobody zamawiającego w kształtowaniu stosunku umownego

Fotolia.com
Jeśli wykonawcy nie mogą należycie skalkulować w ofertach nałożonych na nich ryzyk kontraktowych, gdyż nie znajdują się one pod ich kontrolą, to składane oferty będą nieporównywalne, a tym samym przewidziane wynagrodzenie nieekwiwalentne do świadczeń wymaganych od wykonawców.

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie 1 października 2019 r. zapadł istotny z punktu widzenia wykonawców wyrok dotyczący interpretacji i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Osią sporu były postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności opracowanych przez zamawiającego istotnych postanowień umowy, które nakazywały wykonawcy zobowiązywać się do przyjmowania na siebie (i uwzględniania w cenie oferty) ryzyk, których na etapie składania oferty nie był w stanie skalkulować, gdyż zarządzenie danym ryzykiem nie było pod jego kontrolą.

W przedmiotowym przypadku chodziło o zmiany (często kilkumiesięczne) harmonogramu wykonywania przedmiotu zamówienia, z powodów nieleżących po stronie wykonawcy, powodujące jednocześnie wzrost kosztów realizacji umowy po stronie wykonawcy. Wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 3531 kodeksu cywilnego w związku z art. 29 prawa zamówień publicznych poprzez ukształtowanie um...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA