fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsorcjum: kogo wskazać w gwarancji wadialnej

Adobe Stock
Skoro zmawiający sformułował wymóg, by z treści wadium wynikało, że zabezpiecza ono wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to wystawienie zabezpieczenia na jednego konsorcjanta, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

W sprawie zakończonej wyrokiem wydanym 9 marca 2020 r. (KIO 364/20), Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznawała spór dotyczący prawidłowości wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Izba uwzględniła odwołanie w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) >patrz ramka – poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.

Gwarancja na jednego członka konsorcjum

W stanie faktycznym sprawy, ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieni publicznego. Zabezpieczało ją wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej na jednego z członków konsorcjum. W treści gwarancji ubezpieczeniowej, jako wykonawca wskazany był tylko jeden podmiot.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0 - zamówienia p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA