fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo zamówień publicznych - obowiązywanie ustawy z 2004 i 2019 roku

Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Określona interpretacja może rodzić sprzeciw, gdyż wymusza od uczestników tego samego postępowania jednoczesne stosowanie przepisów dwóch ustaw – zastępującej i uchylanej.

Po wciąż nierozstrzygniętym ostatecznie problemie z tzw. nieistniejącymi postępowaniami (por. opinia UZP z 8 stycznia 2021 r. dotycząca postępowań, w których ogłoszenie przekazano do publikacji przed 1 stycznia 2021 r., a które opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE po tej dacie), praktyka zamówień publicznych ujawniła kolejny problem na styku stosowania przepisów starej i nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Która ustawa

W przepisach wprowadzających ustawę z 11 września 2019 r. ustawodawca przewidział, że do postępowań odwoławczych wszczętych po 31 grudnia 2020 r. dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy „nowej" ustawy (art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych). Oznacza to, że jeśli zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie przepisów ustawy z 2004 r., to naruszenie tychże przepisów, wykonawcy kwestionują, korzystając już z pr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA