fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy zasiłek przedemerytalny dla przedsiębiorcy

123RF
Jeśli pracownik traci pracę u schyłku kariery, ale przed nabyciem prawa do emerytury, może liczyć na świadczenie z ZUS. Aby takie prawo uzyskał przedsiębiorca, musi zamknąć firmę w trybie przeprowadzenia jej upadłości.

Osoby, które tracą zatrudnienie w wieku przedemerytalnym i trudno im znaleźć pracę pozwalającą na dotrwanie do wieku emerytalnego, mogą skorzystać z uprawnienia, jakim jest zasiłek/świadczenie przedemerytalne. Dotyczy to zarówno pracowników etatowych, jak i prowadzących działalność gospodarczą, która okazuje się nierentowna.

Dla kogo

Art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 170 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń przedemerytalnych. Z tej regulacji wynika, że prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez nie krócej niż sześć miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta, oraz 61 la...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA