Joanna Głowacka

Z gromadzeniem dokumentów do emerytury lepiej nie czekać

Już od 1 października 2017 r. na emeryturę będzie mogła przejść 60-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna. Aby mogli uzyskać prawo do świadczenia, muszą przedłożyć w ZUS odpowiednią dokumentację. Czasem bywa to trudne.

Okres zasiłkowy - jak ustalić okres pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy

W razie wątpliwości dotyczących okresu zasiłkowego, pracodawca powinien wystąpić do ZUS. Jeśli nie wypłaci należnego świadczenia, spowoduje to roszczenia pracownicze. Gdy zaś je nadpłaci, ZUS zwróci się o zwrot środków.

Podnoszenie kwalifikacji: kiedy szef sfinansuje naukę

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaniem obowiązków służbowych musi dostać wolne od szefa m.in. na naukę do egzaminów. Dofinansowanie doszkalania zależy natomiast od dobrej woli pracodawcy.

Diety zagraniczne niższe niż w przepisach mogą być zgodne z prawem w prywatnej firmie

Ustanowienie w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie diet z tytułu wyjazdów służbowych za granicę w wysokości niższej niż określona w przepisach, a nawet równej dietom krajowym, jest zgodne z prawem.

Zasiłek macierzyński dla zwolnionej matki

Okres ciąży i macierzyństwa podlega szczególnej ochronie prawno-finansowej. Wypłata odpowiednich kwot w przypadku rodzicielstwa jest też zagwarantowana po ustaniu zatrudnienia.

PIT ZUS: Posiłek regeneracyjny nie jest przychodem pracownika

Posiłki dla zatrudnionych, które finansuje pracodawca, nie zawsze stanowią ich przychód skutkujący obciążeniami PIT i ZUS. Wszystko zależy od rodzaju pracy i okoliczności korzystania ze świadczeń.

Kiedy zasiłek przedemerytalny dla przedsiębiorcy

Jeśli pracownik traci pracę u schyłku kariery, ale przed nabyciem prawa do emerytury, może liczyć na świadczenie z ZUS. Aby takie prawo uzyskał przedsiębiorca, musi zamknąć firmę w trybie przeprowadzenia jej upadłości.

Urlop na żądanie nie zawsze w wybranym terminie

Przełożony ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, gdy wystąpiły szczególne okoliczności, które powodują, że wyjątkowy interes firmy wymaga obecności tej osoby w pracy.