fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadczenie wyrównawcze dla agenta nie podlega VAT - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Świadczenie wyrównawcze z tytułu zakończenia współpracy w ramach umowy agencyjnej, wypłacone agentowi na podstawie zawartej ugody pozasądowej, nie jest wynagrodzeniem za odpłatne świadczenie usług.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2020 r. (0111-KDIB3-1.4012.719.2020.1.KO).

Wnioskodawca (dalej: agent), będący czynnym podatnikiem VAT, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z). W ramach prowadzonej działalności agent zawarł z dającym zlecenie (dalej: zleceniodawca) umowę agencyjną, polegającą na świadczeniu przez niego usługi stałego i odpłatnego pozyskiwania zamówień na elementy i podzespoły konstrukcji stalowych. Po około trzech latach współpracy umowa została wypowiedziana przez zleceniodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W związku ze zgłaszanymi przez agenta roszczeniami, strony umowy podjęły negocjacje zmierzające do ugodowego zakończenia sporu. Finalnie, strony zawarły ugodę pozasądową, na podstawie której zleceniodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz agenta kwoty 185 tys. zł netto, z której nieco...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA