Michał Rudy

Rezygnacja z wykupu leasingowanego pojazdu jest usługą

Wypłata premii pieniężnej na rzecz leasingobiorcy tytułem nieskorzystania przez niego z prawa wykupu leasingowanego samochodu jest wynagrodzeniem za usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, od której przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego.

Przemieszczenie własnych towarów daje prawo do odliczenia VAT

Przemieszczenie własnych towarów nabytych w Polsce na teren budowy w innym państwie członkowskim UE należy traktować jako ich wewnątrzwspólnotową dostawę. Od nabycia tych towarów przysługuje również prawo do odliczenia VAT.

Czy porady dietetyka są usługami medycznymi zwolnionymi z VAT

Dla opodatkowania usług opieki medycznej decydujący jest przede wszystkim ich cel. W konsekwencji, jeśli świadczona usługa coachingu żywieniowego nie posiada celu terapeutycznego, to nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

Świadczenie wyrównawcze dla agenta nie podlega VAT - interpretacja podatkowa

Świadczenie wyrównawcze z tytułu zakończenia współpracy w ramach umowy agencyjnej, wypłacone agentowi na podstawie zawartej ugody pozasądowej, nie jest wynagrodzeniem za odpłatne świadczenie usług.

Epidemia strachu a intersubiektywne zwalczanie praw i wolności

W wielu książkach i filmach, odnoszących się do niedalekiej przyszłości, demokratycznie wybrana władza, wykorzystując sytuację kryzysową, ogranicza podstawowe prawa i wolności człowieka.

Michał Rudy, Olga Suszek: projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt to nie rewolucja

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie stanowi żadnej rewolucji w podejściu polityków do sprawy humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce. Przeciwnie jest on odkurzeniem kilku dobrych pomysłów, które w różnej konfiguracji pojawiają się od lat co najmniej kilku.

Koronawirus: Brytyjczycy chodzą własnymi ścieżkami

Dziennikarze wszelkich mediów ścigają się w koronawirusowym wyścigu wiadomości. Informacji jest coraz więcej. Trudno jednakże ocenić ich jakość oraz rzetelność, które obecnie powinny być podstawą każdej wypowiedzi. Jeszcze parę dni temu prasowe nagłówki nie szczędziły słów krytyki dla działań brytyjskiego rządu, Wyborcza.pl obwieściła „Brytyjczycy idą na czołowe zderzenie z koronawirusem. To eksperyment na ludziach – denerwują się epidemiolodzy”.

Michał Rudy: Blankietowy stan wojny z wirusem COVID-19

Prezes Rady Ministrów pismem z 1 marca 2020 r. przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.