fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Definicja rynku właściwego w oparciu o ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Adobe Stock
Ustawodawca, definiując pojęcie rynku właściwego – kluczowe pojęcie dla spraw publicznej ochrony konkurencji i konsumentów – przyjął w art. 4 pkt 9 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 275, dalej: u.o.k.k.) na potrzeby tej ustawy, że ilekroć jest mowa o rynku właściwym, tylekroć rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.

Pojęciem tym posługiwał się również ustawodawca w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 244, poz. 2080 z późn. zm., dalej jako u.o.k.k. 2000), definiując go w taki sam sposób w jej art. 4 pkt 8.

Omawiając to pojęcie w orzecznictwie, wskazano, że rynek określa się w ujęciu produktowym i geograficznym. Rynek właściwy produktowo obejmuje wszystkie towary, które służą zaspokajaniu tych samych potrzeb nabywców, mają zbliżone właściwości, podobne ceny i reprezentują podobny poziom jakości, więc zasadnicze znaczenie mają przeznaczenie, właściwości towarów oraz kwalifikacja, uwzględniane w analizie towarów jako substytucyjne z perspektywy ich nabywców. Towary, które nadają się do takiego samego zastosowania i które z tego powodu traktowane są jako wymienialne, należy zakwalifikować do tego samego rynku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 stycznia 2017 r., sygn. akt VI ACa 1726/15, orzecznictwo sądów powszechnych dost...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA