fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Henryk Walczewski: Posiedzenie przygotowawcze może być cool!

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski
Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Pośród obfitości zmian szczególną uwagę warto poświęcić nowemu rozdziałowi o organizacji postępowania (art. 2051–20512 k.p.c.). Ustawodawca istotnie zmienił tu reguły procedowania, zmierzając najpierw do szybszego załatwienia sprawy bez wydawania orzeczenia, czyli ugodowo. Gdyby to okazało się niemożliwe, poleca zaplanować od razu całe postępowanie. Można też planowanie pominąć, ale wówczas trudniej będzie zwalczać plagi rozkładające pracę sądów cywilnych i gospodarczych: składanie bez końca nowych wniosków, aby nie skończyć rozprawy, oraz coraz dłuższe przerwy między kolejnymi terminami posiedzeń.

Założenia ze wszech miar słuszne i logiczne, temu nikt nie przeczy. Niestety, nie minęło choćby pół roku, by nowych zasad nieco spróbować i ocenić, co w praktyce przynoszą, a już słychać, że „nowe się nie przyjmie". Przyczyną takich opinii może być np. ogólna niechęć do zmian w prawie albo do obecnego ustawodawcy – z czym nie da się polemizować. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA