Henryk Walczewski

„Mała” czy „duża” ustawa frankowa

Jaka pomoc powinna się należeć kredytobiorcom konsumentom?

Ustawodawca może zakończyć kryzys frankowy i naciąganie sprawiedliwości

Błędem „frankowej filozofii” jest jednostronne żądanie zwrotu rat w całości.

Trybunał uczy, jak zjeść ciastko i mieć ciastko

Oddalenie tytułem sankcji roszczeń prawnie uzasadnionych prowadzi do nieznanych prawu polskiemu kar prywatnych i jest aktem bezprawności, do czego namawia Trybunał Sprawiedliwości UE. To jednak nie TSUE, ale sąd krajowy jako autor wyroku będzie za to odpowiedzialny.

Nie ma praworządności bez nowoczesności – sądy muszą być nowoczesne!

Jedną z konsekwencji feudalnej organizacji sądów jest system awansowy sędziów – być może najgorszy z możliwych.

Jak utopić dziecko w kąpieli (2)

Komentarz praktyczny do wyroku TSUE z 14 grudnia 2023 roku o sygnaturze C-28/22.

Jak utopić dziecko w kąpieli

Wyroki prejudycjalne nie są wiążące nawet dla sądu wzywającego, a także nie są źródłami prawa unijnego.

Bliżej czy dalej do sprawiedliwości?

Jeżeli sądy powszechne zaczną orzekać tak, jak wskazuje TSUE w orzeczeniu z 7 grudnia 2023 roku, to narażą państwo polskie na odpowiedzialność odszkodowawczą z powodu pozbawienia banków prawa do obrony.

Sprawiedliwość w sprawach frankowych

Pokrzywdzony "frankowicz" staje się uprzywilejowany, z czym bank pogodzić się nie może i wniesie swój pozew. Ochrona zamienia się w serię wieloletnich procesów – kto na tym zyska, a kto straci?

Kusząca wizja pożyczki gratis, czyli kredyt we frankach

Franki szwajcarskie w umowie kredytu nie są sposobem na wygrany proces z bankiem, darmowy kredyt i zwrot pieniędzy za nieruchomość.

Wyzwanie dla sądów – kredyt frankowy spłacony i średni kurs NBP

Kiedy sprawy są takie same, to „jednakowe wyroki” świadczyć mogą nie o ustalonej linii orzeczniczej, ale stabilności stosowanego prawa i jednolitości stanów faktycznych - o tym, jakim wyzwaniem dla sądów są sprawy spłaconych kredytów frankowych pisze sędzia Henryk Walczewski.