Henryk Walczewski

Henryk Walczewski: Czas w sądach biegnie inaczej?

Sędzia może i powinien tak organizować sobie pracę, aby swoje obowiązki wykonywać właściwie i terminowo.

Henryk Walczewski: Sport i reformy prawa, czyli refleksje po igrzyskach

Specyfika sądowa przypomina samotność długodystansowca. Biegnie mocą własnych sił i woli, przeciwstawiając się osobistej słabości.

Henryk Walczewski: Covid reformuje sądy – zmiany są pewne i przesądzone

W czasach przełomu nie brakuje piewców tradycji, bo trudno inaczej usprawiedliwić nieporadność.

Henryk Walczewski: Covid reformuje sądy – zmiany są pewne i przesądzone

W czasach przełomu nie brakuje piewców tradycji, bo trudno inaczej usprawiedliwić nieporadność.

Feudalizm sądowy - sądy i ustawodawcy w oczach obywateli

Trudno się dziwić, że sądy są krytykowane, skoro ustawodawca i doktryna razem na to pracowały.

Chcesz pomóc sądom – zacznij od zwalczania spamu - Henryk Walczewski o nadmiarze zbytecznych informacji w sądach

Nie spodziewam się zdecydowanej poprawy dzięki różnym postulowanym zmianom ustrojowym i kadrowym.

Jakich zmian potrzebuje obecne sądownictwo, które dalej fukcjonuje w dziewiętnastowiecznym myśleniu

Niestety, zbyt często kojarzą się z urzędowaniem i sztywnym podziałem strefy wpływów.

Nie czekaj na reformę, bo się nie doczekasz (2). Wskazówki dla sędziów

Rolą sędziego jest opisać ryzyko brakujących dowodów i szacowanie spodziewanych kosztów.

Nie czekaj na reformę, bo się nie doczekasz. Shortlist dla stron i sędziów (1)

Pełnomocnicy mają zazwyczaj do dyspozycji potencjał całej kancelarii i kilka takich spraw. W sądzie proporcje się odwracają.

Henryk Walczewski: Zabobony prowadzące do zapaści sądów

Przedstawiam kilka uwag o wybranych zasadach legislacji. Poddaję pod rozwagę, czy aby na pewno są pożyteczne i czy nie należałoby od nich czym prędzej odstąpić.