fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

FDDS: reagujmy na krzywdę dzieci na wjazdach wakacyjnych

Fotolia.com
Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę informuje, że z ogromnym poruszeniem przygląda się bulwersującej sprawie 7-letniego chłopca z domu dziecka przebywającego na koloniach, pobitego przez opiekunkę, opisanej ostatnio w mediach społecznościowych i prasie.

- W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 26 lat niesiemy pomoc dzieciom, które doświadczają trudnych sytuacji – przemocy i wykorzystywania.

Fundacja zaoferowała pomoc w tej sprawie. Wiemy jednak, że takich przypadków jest znacznie więcej.

We wspomnianej wyżej sytuacji, obok chłopca znalazła się osoba, która nie pozostała obojętna i podjęła działanie. To bardzo ważne!

- Apelujemy do opiekunów dzieci, przebywających na koloniach czy obozach, o czujność we wszelkich sytuacjach, które mogą wymagać interwencji i o natychmiastowe reagowanie - czytamy na stronie fundacji.

- Od naszej reakcji może zależeć, czy dziecko w odpowiednim momencie uzyska pomoc i wsparcie - dodaje.

FDDS przypomina, że reagowanie w przypadkach krzywdzenia dzieci to nie tylko społeczny, ale od 13 lipca tego roku, także prawny obowiązek każdego obywatela (więcej: http://fdds.pl/reaguj).

- Podjęcie interwencji w wypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka to jedyna słuszna droga! Mówmy o tym głośno i informujmy odpowiednie służby, jeśli coś złego się dzieje. Zawsze! Być może jesteśmy jedynymi osobami, które dostrzegają krzywdę dziecka i mogą je uratować.

Tylko priorytetowe traktowanie kwestii ochrony dzieci przed krzywdzeniem może pozwolić zminimalizować ryzyko wystąpienia przemocy czy wykorzystania. Reagowanie, interweniowanie i dostrzeganie potrzeb dzieci – to zadania dla całego personelu, który opiekuje się dziećmi podczas wyjazdów, na które trafiają bez swoich najbliższych.

Zalecenia FDDS

Organizatorzy kolonii powinni:

- zwrócić szczególna uwagę na monitorowanie osób pracujących z dziećmi, w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem – m.in. wymagając oświadczeń o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osób małoletnich od całej kadry i personelu wspomagającego;

- w trakcie rekrutacji wybierać osoby posiadające podstawową wiedzę o problemie krzywdzenia dzieci, zasadach reagowania itp.;

- spisać w dokumencie zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami a dziećmi i zapoznać z nimi kadrę;

- poinformować pracowników, gdzie należy zgłaszać przypadki związane z przemocą wobec dzieci – zarówno ze strony osób dorosłych, jak i rówieśników;

- zadbać o to, aby wszystkie dzieci wiedziały, do kogo mogą zgłaszać trudne sytuacje, również te związane z krzywdzeniem;

- reagować bezzwłocznie we wszystkich sytuacjach przemocy wobec dzieci.

Rola rodziców

Rodzice mogą lepiej chronić swoje dzieci przebywające na wyjazdach wakacyjnych:

- dowiadując się od organizatora wypoczynku dla dzieci, jakie osoby zatrudnione będą w charakterze wychowawców (pytając także o kwestię oświadczeń o niekaralności);

- dowiadując się o przyjętych sposobach reagowania organizatora na przypadki przemocy wobec dzieci;

- rozmawiając z dzieckiem przed wyjazdem i przypominając zasady związane z ochroną przed krzywdzeniem (można wykorzystać np. GADKI, kładąc szczególny nacisk na to, z kim może dziecko – przebywające poza domem – porozmawiać o ewentualnych trudnościach. Wszystkie osoby zaniepokojone o bezpieczeństwo dzieci zachęcamy do kontaktu z fundacyjnym numerem telefonu 800 100 100 w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA