fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaległości podatkowe, nadpłaty i odsetki za zwłokę w 2016 roku

123RF
1 stycznia wejdą w życie zmiany dotyczące należności traktowanych na równi z zaległością. Obecnie kategoria ta nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których podatnik ma obowiązek zwrotu kwot nienależnie otrzymanych od fiskusa.

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza ponad 170 nowych regulacji. Istotne zmiany obejmują m.in. należności traktowane według ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) na równi z zaległością podatkową, a także instytucję zwrotu nadpłaty oraz sposób naliczania i wysokość odsetek za zwłokę. Znowelizowane przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r. Przybliżamy je zatem w niniejszym artykule.

W jakim celu

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej jednym z głównych motywów dla wprowadzenia zmian w ordynacji w zakresie zaległości podatkowych jest to, że obecnie obowiązujący art. 52 § 1 o.p., określający kategorie traktowane według tej ustawy na równi z zaległością podatkową, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których po stronie podatnika może wystąpić obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanych z organu podatkowego nadpłat, w tym: zwróconych podatnikowi nadpłat wynikających z decyzji następ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA