fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

100 zmian dla firm - ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

123RF
W przyszłym roku zniknie wiele barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W piątek Sejm niemal jednogłośnie (przy zaledwie dwóch głosach sprzeciwu) uchwalił zmiany w 18 ustawach, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. To element rządowego programu „100 zmian dla firm".

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ma się pojawić tzw. klauzula pewności prawa. Ma ona chronić przedsiębiorców nie tylko przed nienależnymi podatkami, ale też sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami. Różne organy kontrolne (w tym podatkowe) będą mogły przystąpić do planowania kontroli u przedsiębiorców dopiero po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Przedsiębiorca, który zastosuje się do utrwalonej praktyki urzędniczej, nie będzie mógł ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z działania organów państwa. Ta zasada ma obowiązywać nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie zwracał się o pisemną interpretację przepisów.

W ordynacji podatkowej ma się pojawić instytucja „objaśnień podatkowych". W odróżnieniu od interpretacji prawa podatkowego mają one dotyczyć nie tylko wykładni przepisów, ale też podawać przykładowe ich zastosowanie.

Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększono także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nastąpią też zmiany w prawie pracy. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dziś obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników.

Zmiany objęły również prawo budowlane. Zwolniono niektóre rodzaje robót z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Skrócono – z 30 do 21 dni – termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy.

Większość wprowadzanych zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA