Polityka

Sondaż: Polacy nie chcą referendum i nowej konstytucji

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Z sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że ponad połowa Polaków deklaruje, że nie wzięłaby udziału w referendum konsultacyjnym dotyczącym konstytucji. Większość jest również przeciwna uchwaleniu nowej konstytucji.

Gdyby referendum w sprawie konstytucji proponowane przez Andrzeja Dudę odbyło się w najbliższą niedzielę, 55,1 proc. ankietowanych osób zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w tym głosowaniu. Do urn poszłoby 43,9 proc. pytanych. Swojego zdania nie ma 1 proc. badanych - pisze Onet.

W odpowiedzi na pierwsze proponowane pytanie dot. uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 51,9 proc. ankietowanych jest temu przeciwna. Za nową ustawą zasadniczą jest 43,6 proc. pytanych, a 4,5 proc. nie potrafiło wyrazić swojego stanowiska.

Większość popiera z kolei zmiany w obowiązującej konstytucji. Na "tak" jest 61,6 proc. osób, odmiennego zdania jest 35,2 proc. badanych. Swojego zdania nie ma 3,3 proc. pytanych.

Ochrona "500 plus" w konstytucji? Polacy są przeciw

Polacy popierają wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany w konstytucji. "Za" jest 73,3 proc. osób, "przeciw" 21,5 proc.

Jeszcze więcej ankietowanych poparło wprowadzenie do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli. Zwolennikami takiego rozwiązania jest 74,9 proc. badanych, przeciwnikami - 17,4 proc. osób.

60,3 proc. pytanych przez IBRiS chce odwołania w preambule do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości.

Minimalna większość Polaków jest przeciw wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+"). Nie chce tego 50,4 proc. osób. Za takim rozwiązaniem jest 42,6 proc.

Wyraźne poparcie jest z kolei dla szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia. Za wprowadzeniem takiego artykułu do konstytucji jest 66,9 proc. osób. Przeciw opowiedziało się 32 proc. pytanych.

Większość za gwarancją członkostwa w UE i NATO

Według badania IBRiS za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jest 57,2 proc. osób. Jeszcze więcej, 66 proc. ankietowanych, popiera zagwarantowanie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO. Przeciwnych jest odpowiednio 37,2 i 30,5 proc. pytanych.

Większość jest również za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim (63,7 proc.).

Rozszerzenie kompetencji prezydenta

Jedno z pytań dotyczy wzmocnienia kompetencji prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. W sondażu IBRiS za takim rozwiązaniem opowiedziało się 55,8 proc. pytanych. Przeciw takiej zmianie jest 36 proc. osób.

Pozostałe pytania referendalne

W przypadku pozostałych pytań Polacy także odpowiadają twierdząco. Badani są za zagwarantowaniem szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski (74,6 proc.); wzmocnieniem pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa (74,7 proc.); konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej (69,6 proc.); przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku (80,5 proc.) i zagwarantowaniem podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa (59,1 proc.).

 

Badanie przeprowadził ośrodek IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo w dniu 13 czerwca 2018 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: Onet

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL