Red

E-Kiosk: Zysk netto 37 proc. w górę

W drugim kwartale 2021 roku firma e-Kiosk (kontrolowana przez Gremi Media), do której należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i ebookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl, wypracowała zysk netto na poziomie 1 004 tys. i jest to wynik lepszy o 37 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Kto decyduje o dodatkowej inwestycji z budżetu gminy

- Wójt gminy uzyskał informację, że radni gminy zamierzają – wbrew jego projektowi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) w postaci budowy drogi na nowym osiedlu. Inwestycja na być w latach 2021–2023. Wg wójta gmina nie będzie miała wystarczających środków. Co w tej sytuacji zrobić? Jak interweniować? – pyta radna.

Oświadczenie uczniów profesora Marka Safjana w związku z publikacją „Gazety Polskiej” z dnia 28 lipca 2021 r.

Publikacja „Gazety Polskiej” stanowi podły i skrajnie niesprawiedliwy atak wymierzony w osobę niezwykle prawą i uczciwą, wybitnego polskiego prawnika i wielkiego patriotę. Prowokuje też emocje, które mogą stanowić fizyczne zagrożenie dla sędziego Safjana i jego bliskich - podkreślają w oświadczeniu uczniowie prof. Marka Safjana.

Zmienia się schemat leczenia astmy

Astma to poważna choroba szeroko rozpowszechniona w populacji. Według Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Terapii Astmy (POLASTMA) w Polsce na astmę choruje aż 12 proc. populacji, czyli 4,5 mln osób. Naukowcy pracują nad jak najskuteczniejszymi formami pomocy dla tej grupy chorych.

Nowoczesna klinika: Nowoczesny robot dla chirurgów

W polskich szpitalach w tym roku pojawi się nowy robot ułatwiający przeprowadzanie operacji laparoskopowych.

Emerytura czy renta to nie przeciwwskazanie do pracy

Nawet całkowita niezdolność do pracy nie oznacza zakazu aktywności zawodowej. O zatrudnieniu emeryta i rencisty trzeba jednak zawiadomić ZUS i zwykle płacić za taką osobę wszystkie składki.

Orły stulecia wręczone. Oto wielki finał 100-lecia „Rzeczpospolitej”

"Rzeczpospolita" świętowała swoje 100-lecie. 25 czerwca w gmachu Opery Krakowskiej zostały wręczone statuetki Orłów stulecia "Rzeczpospolitej". Orły stulecia "Rzeczpospolitej" trafiły do wybitnych twórców kultury i sztuki, sportowców i filantropów, zarówno osób, jak i instytucji. Wydarzenie uświetnił koncert z cyklu „Arie oper świata” z udziałem znakomitych śpiewaków Opery Krakowskiej i wybitnego barytona Artura Rucińskiego.

Nie każda dopłata do wypoczynku obciążona wpłatą na PPK

To, czy od przyznanego pracownikowi dofinasowania do wypoczynku trzeba naliczyć wpłaty do PPK, zależy od tego, czy od tego świadczenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzić składki do ZUS.

Ranking wydziałów prawa: Co i jak było punktowane w tym roku - metodologia

Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Najlepszy wynik uzyskał Uniwersytet Warszawski 23,77 punktu, czyli ponad 79,2 proc.

Jarosław Protasiewicz: Od informacji do innowacji

Wyjątkowy „duch" naszej organizacji przenika do myślenia – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).