Sygnatariusze rozesłanego do mediów listu przypominają, że 15 lipca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Uzasadnienie odczytał w języku polskim sędzia Trybunału Marek Safjan, który nie był członkiem składu orzekającego.

Według uczniów prof. Safjana, publikacja Gazety Polskiej z 28 lipca 2021 r. i okładka z wizerunkiem sędziego Safjana, ma związek z tym orzeczeniem. 

"Posługując się techniką kolażu, przez prymitywne skojarzenia graficzne i słowne (m.in. zestawienie ze zdjęciem fikcyjnego oficera SS/Gestapo w todze z żabotem), zrównano jego działalność z działalnością nazistowskich formacji, dopuszczających się zbrodni przeciwko Polsce i Polakom. Powiązano ją też z trudną, osobistą historią jego ojca, od którego poglądów i czynów, będących ciężkim brzemieniem od wczesnych lat dziecinnych, profesor Safjan odcinał się już wielokrotnie." - zauważają autorzy oświadczenia.

"Jako uczniowie Profesora, inspirowani od wielu lat jego poszukiwaniami dobra i piękna oraz obserwujący jego działalność publiczną, odbieramy taką formę i wymowę publikacji z najwyższym oburzeniem. Stanowi ona podły i skrajnie niesprawiedliwy atak wymierzony w osobę niezwykle prawą i uczciwą, wybitnego polskiego prawnika i wielkiego patriotę. Prowokuje też emocje, które mogą stanowić fizyczne zagrożenie dla sędziego Safjana i jego bliskich." - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj też:

Sędziowie TK w st. spoczynku w obronie Marka Safjana

"Jako uczniowie Profesora, inspirowani od wielu lat jego poszukiwaniami dobra i piękna oraz obserwujący jego działalność publiczną, odbieramy taką formę i wymowę publikacji z najwyższym oburzeniem. Stanowi ona podły i skrajnie niesprawiedliwy atak wymierzony w osobę niezwykle prawą i uczciwą, wybitnego polskiego prawnika i wielkiego patriotę. Prowokuje też emocje, które mogą stanowić fizyczne zagrożenie dla sędziego Safjana i jego bliskich." - napisali uczniowie prof. Safjana.

Na koniec złożyli profesorowi i jego bliskim wyrazy szacunku i zapewnili o swojej solidarności.

List podpisali dr Katarzyna Berwid-Wilińska, dr hab., prof. UW Leszek Bosek, dr hab. Jacek Widło, dr Sylwia Castillo-Wyszogrodzka, dr hab. Bogusław Lackoroński, dr Jacek Sadomski, dr Łukasz Supera, dr hab. Roman Trzaskowski, mgr Mikołaj Wild.