fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na gastronomię w podróży służbowej a fiskus

Posiłek w czasie podróży służbowej
Posiłek w czasie podróży służbowej
AdobeStock
Pracodawcy coraz częściej chcą zapewnić pracownikom wyżywienie podczas delegacji zamiast wypłacać im diety. Na tym tle pojawiły się rozbieżności co do podatkowych aspektów rozliczania go.

Celem niniejszego artykułu jest przegląd i ocena interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa odnoszącego się do rozliczania wydatków na wyżywienie pra-cowników podczas podróży służbowych.

Zgodnie z art. 775 kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedzi-ba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jednocześnie w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie o podróżach) określono wysokość oraz warunki ustalania należności przysługują-cych pracownikowi zatrudnionemu w takiej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Cz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA