fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dokształcanie się jest kosztem - interpretacja podatkowa

123RF
Koszty poniesione w związku z podjęciem nauki na odpłatnych studiach podyplomowych typu MBA mają związek z działalnością przedsiębiorcy.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2019 r. (0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC).

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego doradztwa biznesowego, w tym m.in. konsultacji dla zarządów w podejmowaniu decyzji zmierzających do osiągniecia celów wyznaczonych przez zarządzane przez nie firmy. Ponadto, przedsiębiorca doradza swoim klientom w zarządzaniu spółkami portfelowymi oraz dodatkowo oferuje swoje wsparcie na poziomie operacyjnym, wliczając w to m.in. prowadzenie negocjacji z kontrahentami klientów.

Przedsiębiorca postanowił podjąć dwuletnie odpłatne studia podyplomowe Executive MBA, organizowane przez University of Chicago Booth School of Business. Uczelnia prowadzi przedmiotowe studia wyłącznie w trzech lokalizacjach na świecie: Chicago, Londynie i Hongkongu. Studenci mogą wybrać lokalizację, w której będą uczestniczyć w większości prowadzonych zajęć. Przedsiębiorca zadeklarował, że wybiera Londyn.

Przedsiębiorca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, że wydatki poniesione na czesne oraz na podróż do miejsca realizacji zajęć będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo, zadał we wniosku pytanie czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym wymienione wydatki należy rozpoznać zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, a więc proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, tj. dwóch lat kształcenia się.

Przedsiębiorca stanął na stanowisku, że program studiów ściśle koresponduje z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podkreślił również, że w programie Executive MBA uczestniczą wyłącznie wyselekcjonowani studenci z wielu krajów. Fakt ten, jego zdaniem, przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów w branży, co z kolei powinno w przyszłości przełożyć się na nowe możliwości biznesowe, w tym pozyskanie nowych klientów, kontaktów w ramach branży oraz dostęp do elitarnej sieci ekspertów. W opinii przedsiębiorcy, wszystkie wydatki związane ze studiowaniem, w tym koszty dojazdu i hotelu, powinny być zakwalifikowane jako koszty podatkowe z uwagi na to, że są ponoszone w celu osiągnięcia w przyszłości przychodów, a także zabezpieczenia źródła przychodów poprzez uzyskanie wiedzy koniecznej do utrzymania poziomu zapewnianych usług, których oczekują obecni klienci.

Z kolei, w zakresie sposobu rozliczenia kosztów, przedsiębiorca stanął na stanowisku, że z uwagi na pośredni związek kosztów z przychodami oraz fakt, iż dotyczą studiów realizowanych przez okres dłuższy niż rok, powinny być rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania nauki.

Dyrektor KIS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że z uwagi na charakter wykonywanej pracy, przedsiębiorca faktycznie może uznać wydatki poniesione na studia wraz z dojazdami na zajęcia za koszty uzyskania przychodów związane pośrednio z wykonywaną działalnością, a w związku z tym rozliczane zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, a więc w proporcji przypadającej na pierwszy i drugi rok trwania studiów.

komentarz eksperta

Anna Zapotoczny -Woźniak, doradca podatkowy, konsultantka w dziale prawnopodatkowym PwC

Proces kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinien odbywać się dwustopniowo. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT przedmiotowy wydatek spełnia kryterium poniesienia go w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeżeli wydatek zostanie uznany za spełniający to kryterium, to wówczas należy zweryfikować czy nie został on wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe, tj. w art. 23 ustawy o PIT. Proces ten pozornie wydaje się prosty. W praktyce jednak, z uwagi na nieostre pojęcie „osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła", kwalifikacja kosztów przysparza podatnikom wielu zmartwień i pozostawia duże pole do własnej interpretacji.

Komentowana interpretacja indywidualna jest przykładem zmieniającego się podejścia organów podatkowych do dokształcania się osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Przez długi czas w podobnych stanach faktycznych organy wydawały negatywne interpretacje, stojąc na stanowisku, że wydatki poniesione w celu podnoszenia kwalifikacji mają charakter osobisty, zmierzający do zdobycia wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów (przykładowo interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lipca 2014 r., IPPB1/415-631/14-2/AM oraz dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2014 r., IBPBI/1/415-604/14/SK).

Obecnie jednak praktyka administracyjna utrzymuje trend przechylający szalę na korzyść podatników. W komentowanej interpretacji istotny jest fakt, że organ uznał za koszty uzyskania przychodu nie tylko wydatki na czesne, ale również inne poniesione w celu realizacji studiów, takie jak wydatki na transport oraz pobyt na miejscu prowadzenia zajęć. W przypadku studiów typu Executive MBA, zarówno czesne, jak i koszty dojazdu, będą stosunkowo wysokie, stąd pozytywny wydźwięk interpretacji zdecydowanie ma charakter wspierający działalność przedsiębiorców. W obecnych realiach biznesowych nie można odmówić racjonalności temu, że już sama próba dotrzymania kroku konkurencji, w postaci zdobywania wiedzy i umiejętności pożądanych w danej branży, jest przejawem co najmniej działań zmierzających do zachowania źródła przychodów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA