fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłata za dostęp do przestrzeni serwerowej bez podatku u źródła - wyrok WSA

Adobe Stock
„Urządzeniem przemysłowym" nie jest infrastruktura informatyczna (serwery) wykorzystywane przy usłudze IT polegającej na umieszczaniu, gromadzeniu i przechowywaniu danych, plików i baz danych. Nie bierze ona bowiem udziału w procesie produkcji, więc nie spełnia funkcji przemysłowych.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 14 kwietnia 2021 r. (I SA/Łd 141/21).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka nabywa kompleksowe usługi wsparcia w obszarze IT od podmiotu powiązanego z siedzibą w Niemczech. Dla świadczenia tych usług podmiot powiązany korzysta z posiadanych zasobów, w tym serwerowni i infrastruktury technicznej, którymi samodzielnie zarządza. Spółka nabywająca usługi nie ma kontroli ani władztwa dotyczącego zewnętrznych serwerów. W ramach nabywanych usług, spółka korzysta z przestrzeni dostępnej na serwerach centralnych (grupowych), dla potrzeb m.in. umieszczania/gromadzenia/przechowywania danych/plików/baz danych. Jednocześnie, spółka nie nabywa usługi dzierżawy/najmu serwerów/urządzeń serwerowych.

Zdaniem spółki, wynagrodzenie wypłacane na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywanych usług nie jest objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wobec czego...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA