fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej bez PIT

Adobe Stock
Jeżeli spółka kapitałowa oddaje członkom swojej rady nadzorczej kwoty uiszczone przez nich na podróże związane z pracami rady, to kwoty te są przychodem tych osób, który jednak po spełnieniu określonych przesłanek może być zwolniony z opodatkowania.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2019 r. (0113-KDIPT2-2.4011.579.2019.1.DA).

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 381 kodeksu spółek handlowych, w spółce akcyjnej ustanowiona została rada nadzorcza (RN). Posiedzenia RN odbywają się w siedzibie spółki lub poza jej siedzibą, co wiąże się dla członków RN z ponoszeniem kosztów przejazdu na posiedzenia oraz kosztów powrotu. Członkowie RN sprawują swoje funkcje na podstawie powołania. Spółka zwraca członkom RN koszty związane z ich dojazdami na posiedzenia RN na zasadach i do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów os...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA