fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Eksperci o projekcie ustawy o REIT-ach: Małgorzata Kosińska

Prezes Stowarzyszenia REIT Polska o założeniach projektu Ministerstwa Finansów.

Stowarzyszenie REIT Polska zrzesza ekspertów i przedsiębiorców sektora nieruchomości, wspiera działania prowadzące do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji.

Punkty, jakie zdaniem Stowarzyszenia wymagają rozszerzenia i doprecyzowania to przede wszystkim:

- definicja nieruchomości dla celów ustawy REIT – włączenie gruntów do definicji nieruchomości (wpływ na poziom wartości aktywów nieruchomościowych);

- kwestia terytorialna – dopuszczenie możliwość inwestycji w spółki zależne z siedzibą lub zarządem poza terytorium RP

- spółki osobowe, joint venture, fundusze– dopuszczenie możliwości inwestycji w spółki osobowe; oraz w Fundusze

- konsolidacja wyników – poziom zysków na poziomie wyników skonsolidowanych a nie jednostkowych

- definicja aktywów, których utrzymywanie pozwala na zachowanie statusu REIT - definicja aktywów nieruchomościowych powinna być rozszerzona i obejmować także należności związane z nieruchomościami (pozycje, które pozostają bezpośrednio związane z wynajmem, posiadaniem, zabezpieczeniem bądź sprzedażą nieruchomości)

- definicja zysku do dystrybucji: rezygnacja z opodatkowania „zysków papierowych" (w tym z przeszacowania aktywów); rezygnacja z kopiowania reguł KSH – w zakresie definiowania zysku do podziału (powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych i kwoty przeniesione na kapitały zapasowe i rezerwowe – zysk do dystrybucji powinien bazować na zasadzie kasowej.

- analiza zaproponowanej wysokości opodatkowania (8,5 proc.), w szczególności w kontekście braku prawa do rozpoznania kosztów amortyzacyjnych (NKUP) oraz porównania do obecnie obowiązujących obciążeń podatkowych spółek (funduszy) nieruchomościowych

- status akcji spółki REIT – z jednej strony nabywanie przez REIT akcji innego REIT pozwala na zachowanie statusu (mieści się w kategorii preferowanych aktywów), z drugiej dochody z dywidendy i zbycia takich akcji nie są zwolnione i nie wchodzą do limitu 80 proc. przychodów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA