fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Lasy Państwowe z prawem pierwokupu prywatnych lasów

123RF
Lasy Państwowe będą miały prawo pierwokupu prywatnych lasów. Nie wiadomo jednak, co się do nich zalicza.

Od 1 maja obywatele państw unijnych bez zezwoleń będą mogli nabywać nie tylko grunty rolne, ale i leśne. Z tego powodu rząd chce ograniczyć obrót również lasami prywatnymi i państwowymi.

W tym celu przygotował projekt nowelizacji ustawy o lasach. Przyznaje on prawo pierwokupu gruntów leśnych Lasom Państwowym (dalej: LP). Problem jednak w tym, że jest on nieprecyzyjny. Do końca więc nie wiadomo, kiedy to prawo będzie przysługiwało LP, a kiedy nie.

Tymczasem umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest nieważna. Sankcja więc za pominięcie tego prawa jest bardzo dotkliwa. Chodzi o art. 37a ust. 1 pkt 4 projektu nowelizacji.

Niejasny przepis

Przepis ten przewiduje, że prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa (tj. LP) w odniesieniu do gruntów „o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytego roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym i zaliczonego w ewidencji gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych".

– Z projektu nie wynika, kto ma stwierdzać, czy dany grunt ma charakter leśny czy nie oraz na podstawie jakich kryteriów – uważa Maciej Obrębski, adwokat. Poza tym – dodaje – nie wiadomo, jak intensywne powinno być pokrycie roślinnością leśną danego terenu oraz co będzie się działo, gdy na danym gruncie znajduje się nie tylko roślinność leśna. – Czy takie np. samosiejki na polu to już grunt leśny czy nie? – zastanawia się mec. Obrębski. Pytań tego typu – dodaje – mam dużo więcej.

Same pytania

O tym, że mogą być problemy w praktyce, przeświadczony jest Wojciech Fortuński, notariusz. Jego zdaniem będzie to twardy orzech do zgryzienia, i to nie tylko w wypadku gruntów leśnych, ale i rolnych, do których prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.

– To na nas spadnie ustalenie, czy dany grunt ma charakter leśny czy nie. Będzie to trudne – przyznaje notariusz Fortuński. – Jeżeli przyjdzie do mnie klient, który chce sprzedać hektar gruntu, na którym tylko 500 mkw. jest porośnięte lasami, to nie wiem, czy prawo pierwokupu będzie wtedy przysługiwało od hektara czy do 500 mkw.

Problemu nie widzi natomiast Ministerstwo Środowiska, autor tego projektu. Według niego celem tego przepisu jest objęcie prawem pierwokupu gruntów widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, mimo że są lasem (w rozumieniu ustawy o lasach) .

Tymczasem zmiany należy się spodziewać szybko. Zezwolenia na nabycie gruntów leśnych przestaną obowiązywać za miesiąc. Rząd będzie chciał więc zrobić wszystko, by znowelizowane przepisy weszły w życie jak najszybciej. Wykonanie prawa pierwokupu gruntów leśnych będzie wyglądać następująco: sprzedający z kupującym zawierają u notariusza umowę warunkową. Następnie zwraca się on do podmiotu (w tym wypadku LP), któremu przysługuje prawo pierwokupu. Następnie trzeba odczekać miesiąc. Jeżeli w tym czasie uprawniony podmiot nie skorzysta z prawa pierwokupu, można zawrzeć umowę finalną przenoszącą własność. Gdy natomiast Lasy Państwowe zechcą skorzystać z prawa pierwokupu, to przystąpią do transakcji i nabędą grunt na własność Skarbu Państwa po cenie, na którą umówiły się strony. Gdy jednak LP będą miały wątpliwości co do wartości transakcji, mogą zlecić wycenę gruntu rzeczoznawcy.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA