fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upadłość konsumencka - zmiany w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Adobe Stock
Opłata stała w wysokości 100 zł za sporządzenie uzasadnienia nie powinna wzbudzać większych kontrowersji, jednak w odniesieniu do niewypłacalnych osób fizycznych ubiegających się o ogłoszenie upadłości, może ona stanowić barierę finansową skutecznie blokującą im dostęp do sądu.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1469) wprowadziła szereg rewolucyjnych zmian, które częściowo weszły w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r., częściowo zaś z dniem 7 listopada 2019 r.

Na mocy jego art. 1 zawierającego definicję sprawy cywilnej, kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Do tej ostatniej kategorii bez wątpienia należy zaś ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 498), która w art. 35 zawiera wyraźnie odesłanie do przepisów K.p.c. stanowiąc, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA