fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co ma zawierać ewidencja czasu pracy

www.sxc.hu
Prowadzenie ewidencji czasu pracy pozwala organizować pracę zgodnie z przepisami i ułatwia obliczanie wynagrodzenia. Równie istotne jest jednak, że stanowi dla pracodawcy ważny dowód w przypadku niezasadnego wystąpienia przez pracownika z roszczeniem np. o zapłatę za nadgodziny.

Kodeks pracy przewiduje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych osób do celów prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Wyjątek od tej reguły dotyczy pracowników:

- objętych systemem zadaniowego czasu pracy,

- zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz

- otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Samo prowadzenie listy obecności, na której pracownicy pisemnie potwierdzają stawienie się w pracy, nie zastąpi ewidencji czasu pracy. Taką ewidencję trzeba prowadzić odrębnie dla każdego pracownika, w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia i innych świadczeń.

Własne wzory

Przepisy nie przewidują żadnego obowiązującego wzoru ewidencji czasu pracy. Służby kadrowe tworzą więc własne wzory z uwzględnieniem specyfiki pracy w danym zakładzie. W § 8 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA