fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Praca podczas rodzicielskiego nie skróci wymiaru urlopu wypoczynkowego

123RF
Osobie zatrudnionej na część etatu przysługuje proporcjonalnie niższy urlop wypoczynkowy. Nie można jednak uznać, że do kręgu takich osób należy rodzic zatrudniony na cały etat, który łączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu w macierzystej firmie.

Pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski, podczas którego chciałaby pracować u nas na pół etatu (jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy). Czy powinniśmy w związku z tym przeliczyć wymiar jej urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do nowego wymiaru etatu? – pyta czytelnik.

Nie.

W tym przypadku nie mamy do czynienia z formalną zmianą etatu na niższy, ale z wykorzystywaniem dotychczasowego pełnego etatu częściowo na pracę, częściowo na urlop rodzicielski. W związku z tym nie ma podstaw, aby proporcjonalnie pomniejszyć należny urlop wypoczynkowy.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby.

Zasadą jest, że pracodawca przyjmuje wniosek podwładnego o obniżenie etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego i dopuszcza go do pracy we wskazanym w tym podaniu wymiarze czasu pracy na wskazany okres. Odmowa jest wyjątkiem i jest możliwa tylko wtedy, gdy świadczenie pracy w taki sposób byłoby niemożliwe ze względu na:

- organizację pracy lub

- rodzaj pracy wykonywanej przez rodzica.

Rzeczywiście, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący mu ze względu na tzw. urlopowy staż pracy (art. 154 § 2 k.p.). Jednak wniosek pracownicy o dopuszczenie do pracy w wymiarze połowy pełnego etatu jest nie tyle wnioskiem o obniżenie etatu, ile o połączenie w ramach dotychczasowego pełnego etatu pracy i urlopu rodzicielskiego. Skutkuje to utrzymaniem niezmienionego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA