fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Stefan Michnik z nakazem aresztowania

materiały prasowe
Sąd na wniosek prokuratora IPN wydał kolejny Europejski Nakaz Aresztowania byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Jest podejrzany o zbrodnie komunistyczne.

Z naszych informacji wynika, że tym razem podstawą wydania tego dokumentu jest chęć postawienia mu przez prokuratora IPN kilkudziesięciu zarzutów, wśród których do najcięższych należą tzw. zbrodnie sądowe, czyli wydanie przez niego wyroków śmierci na działaczach podziemia niepodległościowego w oparciu o spreparowane dowody.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec tej osoby. W 2005 roku pion śledczy IPN wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów kapitanowi w stanie spoczynku Stefanowi Michnikowi, który „działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla celów politycznych i społecznych, złamał prawo". Zdaniem IPN choć był zobowiązany do zgodnego z ówczesnymi przepisami przedłużania tymczasowego aresztowania na czas powyżej sześciu miesięcy, nie dopełniał obowiązków co do sądowej kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych. Miało do tego dochodzić w okresie od 27 marca 1951 roku do 20 listopada 1953 roku.

Michnik od końca lat 60. Mieszka w Szwecji. Dlatego na wniosek prokuratora Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie 25 lutego 2010 roku, zastosował środek zapobiegawczy w postaci postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika na trzy miesiące od daty zatrzymania. Dysponując tym postanowieniem, prokurator wystąpił do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzanego. Postanowieniem z 10 sierpnia 2010 roku sąd uwzględnił wniosek prokuratora i wydał takie postanowienie.

Jednak sąd w Uppsali oddalił wniosek polskiej prokuratury o jego aresztowanie i ekstradycję do Polski. Uznał bowiem, że zarzucane mu czyny w świetle szwedzkiego prawa uległy przedawnieniu. Z dokumentu przedstawionego przez sędzię Lindę Hoonk wynika, że Stefan Michnik jest obywatelem Szwecji od 1977 roku.

„Mimo to nadal monitorowane jest miejsce pobytu podejrzanego. Gdyby bowiem doszło do wyjazdu Stefana Michnika ze Szwecji i wjazdu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, sytuacja uległaby zmianie. Zarządzono poszukiwanie podejrzanego listem gończym, a zajmuje się tym policja. Przekazanie osoby ściganej ENA organom polskiego wymiaru sprawiedliwości jest możliwe jedynie z innego niż Królestwo Szwecji kraju Unii Europejskiej" – informuje IPN. W 2010 roku Stefan Michnik przestał odbierać kierowaną do niego korespondencję z Instytutu Pamięci Narodowej.

Stefan Michnik w 1947 r. wstąpił do partii komunistycznej, a w latach 1950-1953 pracował w warszawskim sądzie wojskowym, a w latach 1952-1953 przewodniczył składom sędziowskim. Później pracował w Katedrze Nauk Wojskowo-Prawniczych Wojskowej Akademii Politycznej im. Dzierżyńskiego. Pod koniec lat. 60 m.in. na fali antysemickiej nagonki wyjechał z Polski.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA