fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy sąd z urzędu zwróci opłatę od cofniętego pozwu

Adobe Stock
Wytoczyłem powództwo o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. E-sąd przekazał sprawę do sądu właściwości ogólnej. Przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu cofnąłem jednak powództwo. Czy sąd z urzędu zwróci mi poniesioną opłatę od pozwu, czy też muszę złożyć stosowny wniosek, aby odzyskać pieniądze – pyta pan Henryk.

Odpowiedź na pytanie czytelnika zacznę od tego, że e- Sąd, w braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

Natomiast Sąd – z urzędu (czyli bez wniosku strony) – zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli owo cofnięcie bądź odrzucenie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w ich braku – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Jak zaś uznał SN w uchwale z dnia 8 grudnia 2016 r., III CZP 80/16 „W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 50533 § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: DzU 2016 r., poz. 623)".

Czytelnik nie musi więc wykazywać się żadną inicjatywą, aby odzyskać opłatę sądową uiszczoną od cofniętego pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

—Anna Borysewicz, adwokat

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA