fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy spółka dzierżawiąca ziemię rolną ma prawo pierwszeństwa w jej nabyciu

123RF
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy spółka dzierżawiąca ziemię rolną ma prawo pierwszeństwa w jej nabyciu.

Z pytaniem prawnym do SN zwrócił się Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Rozstrzygał on spór dotyczący nabycia 121 ha ziemi rolnej. Spółka z o.o. chciała kupić grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych. Powołała się przy tym na art. 4 ust. 7 nowelizacji z 16 września 2011 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z tym przepisem spółka była dzierżawcą ziemi przed datą wejścia w życie tych przepisów (tj. przed 3 grudnia 2011 r.). ANR zmniejszyła jej powierzchnię dzierżawionego terenu o 30 proc., a spółka zyskała prawo pierwszeństwa nabycia dzierżawionej wciąż ziemi.

Zdaniem spółki spełniała ona wszystkie przesłanki z tego przepisu. Z tego powodu przysługuje jej roszczenie, by nabyć ziemię. Podobnego zdania był Sąd Okręgowy, do którego trafił pozew spółki.

Wyroku nie zaakceptował ANR. Zdaniem tej agencji spółce tego typu roszczenie nie przysługuje. ANR odwołała się do Sądu Apelacyjnego, a sąd nabrał wątpliwości natury prawnej. I zapytał SN, czy na podstawie wspomnianej nowelizacji z 16 września 2011 r. należy wywodzić roszczenie dzierżawcy o zawarcie z ANR umowy sprzedaży dzierżawionych nieruchomości. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA