fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pomoc dla firm z Tarczy Finansowej 2.0

Wsparcie z tarczy
Adobe Stock
Na co można przeznaczyć środki z Tarczy Finansowej 2.0? Czy ustalając średnią liczbę pracowników dla obliczenia wysokości subwencji bierze się pod uwagę zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w deklaracjach ZUS z wynagrodzeniem „0" zł? – na te m.in. pytania odpowiadają eksperci z kancelarii BBS i Wspólnicy.

1. Otrzymałem subwencję z Tarczy Finansowej 2.0. Kalkulując kwotę straty przyjąłem wysokość zobowiązań, jakie mam wobec urzędu skarbowego. Czy zapłata tego zaległego podatku ze środków subwencji była prawidłowa i miałem prawo o 70-proc. zwrotu tego kosztu?

W Regulaminie Tarczy 2.0 wskazano, że środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:

- kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2(a) Regulaminu Tarczy 2.0;

- kosztów zakupu towarów i materiałów;

- kosztów usług obcych;

- bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;

- kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;

- kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych;

- amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalnośc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA