fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO Bank Hipoteczny umacnia pozycję lidera

Bloomberg
Największy pod względem aktywów, portfela kredytów hipotecznych i wyemitowanych listów zastawnych bank hipoteczny w Polsce jeszcze powiększył przewagę nad konkurencją.

PKO Bank Hipoteczny zakończył pierwsze półrocze 2019 rok na pozycji lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (26 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (24,6 mld zł). W Polsce działają jeszcze tylko dwa banki hipoteczne, należące do Pekao i mBanku (kolejne powstają, m.in. ING Banku Śląskiego i Santander Banku Polska). mBank Hipoteczny ma 13,6 mld zł aktywów, rosną zwykle po kilkaset mln zł kwartalnie, Pekao Bank Hipoteczny ma tylko 2,5 mld zł aktywów i przyrastają one bardzo powoli.

PKO BH był także najbardziej aktywnym bankiem spośród polskich emitentów listów zastawnych - wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec czerwca 2019 roku 16 mld zł. Papiery tego typu wyemitowane przez mBank Hipoteczny i będące w obrocie to 7,2 mld zł i wartość ta nie zmieniła się od końca roku, a Pekao BH – 1,5 mld zł i również nie urosła.

Kluczową pozycją aktywów PKO BH jest portfel kredytów, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększył się o 3,5 mld zł osiągając 24,6 mld zł. Tak szybki wzrost osiągnięty został dzięki sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 1,8 mld zł, jak również przez zakup portfeli od PKO Banku Polskiego, czyli swojego właściciela, o wartości 2,5 mld zł.

Bank umocnił swoją pozycję regularnego emitenta hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec czerwca 16 mld zł i stanowiła ok. 65 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. 

W pierwszym półroczu PKO BH zrealizował cztery emisje listów zastawnych: trzy denominowane w euro o łącznej wartości 700 mln euro oraz jedna zielonych listów zastawnych denominowanych w zł o wartości 250 mln zł. - Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię zapewniając źródło długoterminowego finansowania dla Grupy PKO Banku Polskiego. Jesteśmy najbardziej aktywnym i innowacyjnym emitentem listów zastawnych na polskim rynku. Jako pierwsi w Polsce wyemitowaliśmy zielone listy zastawne potwierdzając tym samym jak istotny w naszej działalności jest zrównoważony rozwój - mówi Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego.

W pierwszym półroczu 2019 r. zysk PKO BH przed opodatkowaniem wyniósł 52,2 mln zł, a zysk netto sięgnął 30,6 mln zł. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w sześciu pierwszych miesiącach roku przekroczył 150 mln zł. - Mimo rosnących obciążeń regulacyjnych, w szczególności składek na BFG, osiągamy wysoką rentowność działalności banku. Satysfakcjonujące wyniki finansowe realizujemy przede wszystkim dzięki regularnemu wzrostowi portfela kredytowego oraz korzystnym marżom emitowanych listów zastawnych. Wysoką jakość naszego portfela kredytowego potwierdza wartość odpisów na straty kredytowe, które w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 5,7 mln zł. Natomiast udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w łącznej wartości portfela wyniósł jedynie 0,05 proc. – dodaje Strugała. Tylko w przypadku 63 kredytów rozpoznano utratę wartości.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA