fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Alior dynamicznie rośnie

Bloomberg
Zgodnie z oczekiwaniami Alior zanotował w pierwszym kwartale sporą poprawę wyników, która w dużym stopniu jest zasługą połączenia z Bankiem BPH.

Skonsolidowany wynik netto Alior Banku w I kwartale 2017 ukształtował się na poziomie nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Spółka zarobiła w tym okresie 82.4 mln zł (+2.8 proc. r/r), przy średnich prognozach rynkowych 77.9 mln zł. Wynik lepszy niż oczekiwania to skutek wyższych dochodów prowizyjnych. Zysk bez uwzględnienia efektu synergii wyniósł 101 mln zł, o 26 proc. więcej niż w I kwartale 2016 r.

– Pierwszy kwartał był dla Alior Banku czasem wyzwań i intensywnej pracy. Mieliśmy do zrealizowania dwa ważne cele – zakończenie zgodnie z planem fuzji operacyjnej z wydzieloną częścią Banku BPH, a także ogłoszenie strategii Alior Banku na lata 2017-2020 – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. – Nasze zamierzenia udało się przeprowadzić w 100 procentach. Jednocześnie osiągnęliśmy wyniki finansowe zgodne z konsensusem analityków, w których widoczny jest już efekt fuzji. Jestem przekonany, że wyniki te wraz ze zmianami zapowiedzianymi w strategii będą stanowiły bardzo dobrą podstawę do budowania wartości banku w tym i w kolejnych latach – dodaje Wojciech Sobieraj.  

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły w I kwartale 2017 r. 868 mln zł, tj. o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku dynamicznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 58 proc. osiągając 640 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 137 mln zł i był o 57 proc. wyższy niż w I kwartale 2016 r. Wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 90 mln zł.

Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 56,4 proc. Jest on wyższy niż w poprzednich kwartałach, ponieważ uwzględnia koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH.

Dzięki fuzji z Bankiem BPH odnotowano znaczący przyrost wolumenu kredytów i depozytów. Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 48 proc. r/r, osiągając poziom 48,4 mld zł na koniec I kwartału 2017 r. W tym samym okresie saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 50,5 mld zł, czyli o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale br. przyrost wolumenu kredytów osiągnął 2 mld zł. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 96 proc.

Bank poprawia swoją sytuację kapitałową. Na koniec I kwartału br. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 14,4 proc. i 12,15 proc. Oznacza to wzrost rok do roku oraz w stosunku do końca 2016 r., jak również utrzymanie wypłacalności powyżej poziomu zalecanego przez KNF. 

Alior jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Połączone aktywa Alior Banku i Banku BPH wynoszą ponad 60 mld zł, co plasuje go na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec grudnia 2016 r. Alior Bank zapewnia obsługę ponad 4 mln klientów, w tym prawie 190 tys. firm.

Alior szykuje się do dynamicznego rozwoju i wdrożenia ogłoszonej w marcu br. nowej strategii „Cyfrowego buntownika” na lata 2017-2020. W najbliższych latach skupi się na ułatwianiu klientom korzystania z usług: uprości ofertę produktową, wzbogaci funkcjonalności kanałów cyfrowych, aby usprawnić  zakup produktów online i przede wszystkim zwiększy satysfakcję klientów z kontaktów z bankiem.

 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA