fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Koronawirus: wytyczne GIS ws. egzaminów prawniczych budzą kontrowersje

Adobe Stock
Na zaplanowane w tym tygodniu egzaminy adwokackie i radcowskie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości konstytucyjne co do tego, czy powinni zajmować się tym członkowie komisji egzaminacyjnej.

- Konsekwencje decyzji komisji egzaminacyjnej mogą być natomiast bardzo dotkliwe dla zdającego, który może zostać wykluczony z egzaminu, co może przekładać się na szereg negatywnych konsekwencji i trudności w życiu zawodowym i prywatnym – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich w pismach do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Egzaminy mają się odbyć 23-26 czerwca 2020 r. To dodatkowy termin, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwotny, przewidziany na 24-27 marca 2020 r., został odwołany w związku z początkiem epidemii w Polsce. Resort sprawiedliwości w maju wystąpił do GIS o wydanie szczegółowych wytycznych co do zabezpieczeń i obostrzeń w trakcie egzaminów. Wytyczne z 26 maja opublikowano na stronie internetowej ministerstwa.

Stan zdrowia oceni komisja

Szczególne wątpliwości rzecznika budzi zapis wytycznych, zgodnie z którym "na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną". Stawiennictwo zdającego z naruszeniem tych warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia z egzaminu.

- Stwierdzenie to może obejmować szerokie spektrum objawów, jest bardzo ocenne i pozostawia dużą swobodę interpretacji Komisji Egzaminacyjnej - uważa rzecznik.

- Wątpliwości potęguje fakt, że ocena tego, czy zdający wykazuje "objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną" pozostawiona jest członkom komisji, a nie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje medyczne do stwierdzenia tego typu okoliczności - dodaje RPO.

Taki kształt wytycznych w opinii rzecznika może prowadzić do wielu nadużyć wskazujących na arbitralne skorzystanie przez nią kompetencji do wykluczania z egzaminu poprzez powołanie się na zakłócenie przebiegu egzaminu.

Przyłbica tylko z oświadczeniem lekarza

Rzecznik skrytykował wytyczne, które pozwalają na noszenie przyłbic tylko tym, którzy mają problemy z oddychaniem, co musi poświadczyć lekarz.

- Nie jest zrozumiałe odmienne traktowanie osób zdających, które aby skorzystać z przyłbicy zamiast maseczki, muszą przedstawić komisji zaświadczenie lekarskie - pisze rzecznik. - Według Ministerstwa Zdrowia przyłbica może zastępować maseczkę; wiele osób korzysta z tego środka ochrony - dodał. Zdaniem RPO wytyczne te budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia zasady równości.

Dane wrażliwe

Wątpliwości rzecznika budzi także zapis, zgodnie z którym przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje jej członków, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie)". Według wytycznych członkowie komisji muszą o tym wiedzieć, by nie interpretować takich objawów jako "niepokojących".

- To bardzo daleko idąca ingerencja w konstytucyjne prawo do prywatności oraz prawo ochrony danych osobowych, która wymaga podstawy ustawowej, zapewniającej zasadę proporcjonalności - zapewnia RPO.

Rzecznik skierował pytanie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podstawę prawną przyjętych rozwiązań na poziomie norm ustawowych i konstytucyjnych. O wyjaśnienia zwrócił się także do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA