fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania

Adobe Stock
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Organ nie bada, czy skorzystanie z tego uprawnienia jest zgodne z interesem strony.

- Jedna ze stron postępowania administracyjnego chce zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Czy może to zrobić jeszcze przed wydaniem decyzji oraz czy zrzeczenie się przez nią prawa do wniesienia odwołania wpłynie na uprawnienia pozostałych stron?

Nie.

W art. 127a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przyjęto, że – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania - strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Oznacza to, że nie służy już od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji (albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz że nie można zaskarżyć jej do sądu administracyjnego (por. art. 16 k.p.a.).

Czytaj także: Kiedy wniesienie odwołania przed doręczeniem decyzji administracyjnej jest prze...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA